ERacer Aircraft 

 

Roch LaRocca's ERacer

​​​​​​​​​​​​​​​​






















       Bruce Vinola's ERacer                              















 

                                                                                                












​  Shirl Dickey's ERacer                                
















   
Cliff Cady's ERacer                                     

      













      Daniel Muller's ERacer













     
Rob Orsolits' ERacer
        











                                    


    Erik Franks's ERacer  












    Jack Morrison's ERacer
            












       Joel Aubry's ERacer                                              George Berven's ERacer

                                         












​                                     Current ERacer Projects

    Andre Rousseau's ERacer Project













 

 





 















  Tom Koftinoff's  ERacer Project











 

   



   Jan De Vocht's ERacer Project





















​​    Mark Fisher and his Turbo-prop ERacer project






 




     Tommie Turner Sr's ERacer Project











R.G Westphals ERacer Project













       Kim Riley's ERacer Project

 













     Nicolas Hombreux's ERacer Project


















 








  









​​













​​























​​









​​